ริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอครบวงจร ตั้งแต่การผลิตเส้นด้าย ทอผ้า ย้อมผ้า และย้อมเส้นด้าย ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปีบนเนื้อที่ 122 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 134,134/2-3 หมู่ 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 บนเนื้อที่ 122 ไร่

จากประสบการณ์ในการผลิตที่ยาวนาน จำนวนบุคลากรที่มากกว่า 2,800 คน ประกอบกับการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี และญี่ปุ่น ทำให้บริษัท ฯ สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงแข่งขันกับตลาดโลกได้ ตลอดจนสามารถปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 Version 2000 จากสถาบันรับรองคุณภาพ SGS

ด้วยศักยภาพที่มีอยู่ทำให้บริษัท ฯ สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงให้ลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ แกรนด์สปอร์ต ฟุตบอลไทย NIKE ADIDAS และREEBOK