างบริษัทเปิดรับพนักงานจำนวนมาก

ตำแหน่งที่เปิดรับในขณะนี้

1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล    1  ตำแหน่ง

          - จบป.ตรีด้านบริหารงานบุคคล

          - สามารถใช้คอมได้เป็นอย่างดี

          - มีประสยการณ์การทำงานด้านบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. หัวหน้ากะย้อม/รด/QC/Packing/ทอผ้า              10 ตำแหน่ง    

          - จบ ป.ตรี ด้านเคมี หรือสื่งทอ

          - ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

          - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน

3. Programmer                4 ตำแหน่ง

            - จบ .ตรี ด้าน Computer

            - เคยเขียนโปรแกรมทางด้าน SQL/PHP หรือ VFP

            - รักงานเขียนโปรแกรม

วันที่ Update 12/7/2013

ติดต่อมาที่

 

ฝ่ายบุคคล : คุณชาญชัย
(ผู้จัดการฝ่ายบุคคล)

 

e-mail

personal@yrctextile.com