ผ้าโพลีเอสเตอร์ ฟิลาเมนท์ (ผ้าทวิลล์,satin,ผ้าหนังไก่,ผ้าoxford,คาบาร์ไดน์, ไมโคร-พิช,เครบ,satin เครบ,ยอร์โย่,เครบ-ดี-ชิน,broken twill, satin back,broken satin,ผ้าจอร์เจ๊ท,ผ้าม่าน,ผ้า suiting)
ผ้าตัวอย่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ : คุณนิพันธ์ จิตตวรวานิช
Email :  Niphan@yrctextile.com
ที่อยู่ : เลขที่ 77/77-81 ชั้นที่ 20 ตึกสินสาธรทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 10600
โทร. ( 662 ) 440-0860 (20 คู่สาย) โทรสาร : (662)440-0907