เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ เท็กซ์เจอร์ (ด้ายดิบ และ ด้ายย้อมสี) 75D, 100D, 150D and 300D  แบบ ธรรมดา , ไมโคร, ตีเกลียว และ ผสม
เส้นด้ายไนลอน เท็กซ์เจอร์ (ด้ายดิบ และ ด้ายย้อมสี) 70D/1, 70D/2, 100D/1, 100D/2, 100D/3, 100D/4
เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ ฟิลาเมนท์ (ด้ายย้อมสี) 75D, 100D, 150D and 300D    แบบ ไบรท์, ซุปเปอร์ไบรท์ และ ตีเกลียว
เส้นด้าย CD โพลีเอสเตอร์ แบบผสม 75D/36F, 150D/48F


ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ : คุณนิพันธ์ จิตตวรวานิช
Email :  Niphan@yrctextile.com
ที่อยู่ : เลขที่ 77/77-81 ชั้นที่ 20 ตึกสินสาธรทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 10600
โทร. ( 662 ) 440-0860 (20 คู่สาย) โทรสาร : (662)440-0907